SNP 56 934 01 LEVICE IČO: 36 567 795 DIČ: 2021935597

DOKUMENTY NA ZVEREJNENIE


" Rekonštrukcia hotela Lev v Leviciach " :


- Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

pdfstavba_dodatok_c1.pdf (2,96MB)

- Zmluva o dielo: Komplexná rekonštrukcia exteriéru a interiéru Hotela Lev v Leviciach

pdfstavba_zmluva.pdf (7,54MB)


- zápisnica z vyhodnotenia ponúk - IKT

pdfikt_zapisnica_z_vyhodnotenia.pdf (137kB)

- zápisnica z vyhodnotenia ponúk - kuchynské vybavenie

pdfkuchyna_zapisnica_z_vyhodnotenia.pdf (151kB)

- zápisnica z vyhodnotenia ponúk - interiérové vybavenie

pdfnabytok_zapisnica_z_vyhodnotenia.pdf (77kB)

- zápisnica z vyhodnotenia ponúk - stavebná časť

rtfstavba_zapisnica_z_vyhodnotenia.doc (147kB)


- oznámenie - IKT - otváranie časti ponúk "Kritériá"

rtfikt_formular_§41_kriteria.rtf (137kB)

- oznámenie - kuchynské vybavenie - otváranie časti ponúk "Kritériá"

rtfkuchyna_formular_§41_kriteria.rtf (137kB)

- oznámenie - interiérové vybavenie - otváranie časti ponúk "Kritériá"

rtfnabytok_formular_§41_kriteria.rtf (137kB)

- oznámenie - stavebná časť - otváranie časti ponúk "Kritériá"

rtfstavba_formular_§41_kriteria.rtf (137kB)

- oznámenie - stavebná časť - otváranie časti ponúk "Ostatné"

rtfstavba_formular_§41_ostatne.rtf (137kB)

- oznámenie - IKT - otváranie časti ponúk "Ostatné"

rtfikt_formular_§41_ostatne.rtf (137kB)

- oznámenie - kuchynské vybavenie - otváranie časti ponúk "Ostatné"

rtfkuchyna_formular_§41_ostatne.rtf (137kB)

- oznámenie - interiérové vybavenie - otváranie časti ponúk "Ostatné"

rtfnabytok_formular_§41_ostatne.rtf (137kB)